UNIVERZALITA.

16.03.2017

UNIVERZALITA.

Kam až zajde nesmysl?

Určitě to tak máte také. Jsou věci, které nás rozpalují do běla.

Jde ve většině případů o věci, kterým rozumíte a slyšíte v spojitosti s nimi naprosto nesmyslné tvrzení a vy nemůžete nic jiného dělat než si zdravě zanadávat.

Nás, tedy všechny členu našeho týmu, bezpečně vytáčí slovíčko "universální".

Ono samo samozřejmě ne, ale pokud je použito nevhodně, na špatném místě, zavádějícím způsobem a zvlášť, když ve svém důsledku klame. To je na první našlápnutí!

Proč?

Inu, protože na světě je vše univerzální a univerzální není nic.

Nezbláznili jsme se.

Kupříkladu taková lopata.

Pokud vám budeme nabízet lopatu, jako produkt na nakládání uhlí (apod.) a budeme vám tvrdit, že je univerzální, mohli bychom stejně tak tento produkt nabízet jako univerzální nástroj na likvidaci nepříjemné tchýně. Zde je lopata naprosto regulérním univerzálním nástrojem a svoji službu jistě udělá a nezklame. Ne snad že bychom naváděli k trestným činům, jako je likvidace tchýní, ale pokud se nad tím zamyslíte, sedí to naprosto dokonale.

Pojem univerzalita se posunul někam, kde by neměl vůbec být.

Univerzální, zeptáme-li se slovníku, je všeobecný, všestranný, zaměřený k všestrannému použití, hodící se pro několik různých činností nebo pro různé účely upotřebení.

Ale POZOR vždy by mělo být jasné a konkrétní, v jakých činnostech je produkt univerzální.

Opět si vezmeme na paškál paní (jé, ta nám leze krkem), která "potrhle" běhá po bytě, cáká na všechny strany desinfekční roztok a vykřikuje nesmyslné věty o univerzálním desinfekčním prostředku, kterým zlikviduje všechny bakterie

V takovou chvíli by nebylo od věci, zastavit ji v letu, usadit ji do křesla a slušně se jí zeptat, jestli by dovolila, aby nechala operatéra provádět operaci rohovky svých dětí nástroji, které ošetřila tímto univerzálním dezinfektorem.

Že vám to přijde přitažené za vlasy?
Ale to nám také, jde o to dostatečně razantně zviditelnit rozdíl mezi "univerzálním" a "univerzálním".

Pokud je produkt označen jako univerzální, pak by mělo vždy jasně zaznít, v čem je jeho univerzalita.

Je to snadné - pokud MY deklarujeme na výrobku (kupříkladu KITER BREEZE), že jde o univerzální čistič sanitárních loch (tedy koupelen, umyváren apod.), pak ještě ale dodáváme informaci, že je určen na běžné znečištění, které je typické pro tento typ povrchu, které se v sanitárním zázemí nachází. Pak je to v pořádku.

Navíc ještě musíme vždy zdůraznit informaci, že jde o produkt určení pro profesionální sféru.

Po všech výše uvedených informacích už zákazník ví, že Breeze je UNIVERZÁLNÍ čistič koupelnové běžné špíny a nebude se snažit jím odstranit močový či vodní kámen nebo čistit koberec nebo zalévat jím květiny, jako to bylo u výrobků, které před čtvrtstoletím zaplavily naši krásnou zem. U těch bylo možno, ještě se v té špítě vykoupat, oholit a vypláchnout si tím ústa po vyčištění zubů. 

Ačkoli, co je to běžné znečištění, že.
Takový horník bude mít v koupelně jistě jiné univerzální mýdlo než například lékař v operačním předsálí. Protože, co je běžné pro jednoho ...

A o tom si povíme někdy příště. Napište nám zde, nebo třeba na Facebook, jak vy vnímáte slovo univerzální a co si myslíte, že je opravdu univerzální. Nás napadlo několik věcí, většinou ale takové, které jsou "vysílatelné" až po dvaadvacáté hodině. 😉