Je scent-marketing manipulativní?

22.01.2017

Je vonný marketing manipulativní?

Ano.

Vždy když dojde v diskusi na téma vonného marketingu, někdo položí tuto otázku.

"A není to náhodou manipulace?"

Jak se to vezme? Marketing je soubor činností, které mají za úkol, vést k akci, ke změně stavu. Jednoduše, něco se má stát.

Tento dotaz přichází většinou ve chvíli, když si vysvětlíme, že čich jako jeden z pěti smyslů, které máme k dispozici při poznávání světa, neprochází, žádnou vědomou kontrolou a působí přímo na vývojově nejstarší mozková centra emocí a paměti. A navíc, nadechnout se jednoduše musíme.

Nicméně, a to je nutné stále připomínat, marketing je o manipulaci. Cílem všech marketingových oblastí je přimět zákazníka, aby si povšiml značky nebo zboží, aby se naučil mít rád zboží potažmo značku, aby toto zboží kupoval. V tomto smyslu jsou všechny použité marketingové nástroje do jisté míry manipulativní.

Vývěsní štíty s obrázkem napěněného půllitru piva prozářené teplým světlem. Barevné jídelní lístky s fotografiemi šťavnatých menu u vchodu do restaurací. Výlohy obchodních domů a obchodů plné lákavě potištěného zboží, fontány plné zurčící vody v prodejnách květin... to jsou všechno marketingové nástroje, které mají přimět zákazníka, zastavit se, nahlédnout, vstoupit... a dál už to znáte.

Až potud tedy o manipulativnosti vonného nebo chcete-li čichového marketingu.

Je zřejmé, že mysl lidí je příliš složitá, aby bylo možno takto jednoduše ji ovlivnit, už protože pracuje na mnoha úrovních. Přítomnost vůně nezastaví jednotlivce od přemýšlení o vlastnostech výrobku, hodnoty, a zda skutečně potřebuje výrobek.

Co tedy vonný marketing dělá?

Vytváří zážitek, činí atmosféru příjemnějším pro spotřebitele. Lidé přirozeně hledají potěšení a spontánně se vyhýbají nepříjemnému prostředí. Jestliže přijdete do příjemného prostoru, budete chtít déle zůstat. Více času v obchodě nebo v hotelu se promítá do vyšších příjmů a opakovaných prodejů. Když jsou zákazníci spokojeni, podnikání prosperuje, a tak to přeci má být.